Projekty

Partner Hospodářské komory ČR

Přečíst článek

Webové systémy

Snažíme se vyvíjet webové systémy, které vám usnadní přístup k informacím z různých oborů. V současné době jsme začali s webovými systémy, které jsou úzce napojeny na oblast veřejných zakázek a vy tak máte možnost díky těmto systémům si rozšířit nejen znalosti v daném oboru, ale stejně tak si můžete vyhledat obchodního partnera na míru právě vašim požadavkům.

Webové systémy

Webové systémy pro veřejné zakázky

Najdi VZ
O projektu Najdi VZ

Najdi VZ je webový portál, který vám umožní snazší přístup k informacím nejen o veřejných zakázkách, díky němuž si vyhledáte toho „pravého“ obchodního partnera pro vaše aktivity. V aplikaci Najdi VZ – Veřejné zakázky pro vás aktivně vyhledáváme veškeré veřejné zakázky vyhlášené v celé České republice, nově jsou v databázi zařazeny i neveřejné zakázky financované z fondů EU. V aplikaci Najdi VZ – Dodavatel VZ jsou pak přehledně uspořádáni jednotliví dodavatelé veřejných zakázek.

www.najdivz.cz
Databáze veřejných zakázek

V aplikaci Najdi VZ – Veřejné zakázky pro vás aktivně vyhledáváme veškeré veřejné zakázky vyhlášené v celé České republice. Zakázky jsou logicky uspořádávány do jednotlivých kategorií dle předmětu plnění veřejné zakázky. Aplikace vám umožňuje i několik způsobů filtrování zakázek, včetně přizpůsobení výsledků vyhledávaných zakázek přímo na míru vašim požadavkům v sekci Moje veřejné zakázky. Snažíme se, aby vám žádná zakázka neunikla. Naším cílem je nabízet vám veřejné zakázky aktuální, nikoliv „po sezoně“. Díky tomu, že aktivně monitorujeme servery s veřejnými zakázkami, máte jedinečnou možnost věnovat se tomu, čemu rozumíte a nemusíte trávit čas vyhledáváním obchodních příležitostí, které jsou mnohdy účelově skryté či neobsahují adekvátní informace pro řádné zpracování nabídky.

www.najdivz.cz
Dodavatel veřejných zakázek

V aplikaci Najdi VZ – Dodavatel VZ jsou pak přehledně uspořádáni jednotliví dodavatelé veřejných zakázek. Jako zadavatel veřejných zakázek zde můžete najít základní informace o dodavatelích a jejich kvalifikační způsobilosti dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které vám pomohou vybrat potencionální dodavatele pro vámi připravované veřejné zakázky. Jednoduchým způsobem zde můžete hodnotit dodavatele, kteří s vámi na realizaci předmětu plnění konkrétních zakázek spolupracovali a doporučovat je ostatním zadavatelům.

www.najdivz.cz

Poradenství

Poradenství v oblasti on-line marketingu

Tvorba korporátní identity

Vaší korporátní identitu přizpůsobíme tak, aby co nejlépe vyhovovala internetovému prostředí.

Tvorba korporátní identity
SEO – Search Engine Optimization

Díky tomuto nástroji internetového marketingu Vás můžeme dostat na přední příčky všech vyhledávačů, kde budete „vidět“ a to s minimem nákladů.

SEO – Search Engine Optimization
Internetový marketing na sociálních sítích

Nabízíme Vám komplexní řešení, které zahrnuje jak tvorbou profilu na sociálních sítích, tak i následnou správu a péči o internetový marketing v tomto specifickém prostředí.

Internetový marketing na sociálních sítích
Analýza a vyhodnocení úspěšnosti internetových kampaní

Nedílnou součástí internetového marketingu je i analýza a vyhodnocení realizovaných kampaní prostřednictvím nástroje Google Analytics. Získáte tak zpětnou vazbu, jak byla Vaše reklamní kampaň úspěšná a dozvíte se Vaše silné stránky, které budeme i nadále podporovat a na druhou stranu se budeme snažit co nejvíc eliminovat Vaše slabé stránky.

Analýza a vyhodnocení úspěšnosti internetových kampaní
Internetová reklama

Internetové prostředí má velkou výhodu, protože můžete oslovit velké množství potenciálních zákazníků za relativně nízké náklady. Jedním z možných prostředků zacílení je právě internetová reklama. V této oblasti nabízíme především PPC a tvorbu, design a umístění bannerů přizpůsobené Vašim přáním, požadavkům a účelnosti.

Internetová reklama

GDPR

Obecné zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Dasonele a.s.

(dále jen Zásady)

Společnost Dasonele a.s. (dále jen společnost) zpracovává osobní údaje v pozici správce či zpracovatele ve smyslu a souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení).

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25.5.2018, přičemž mohou být měněny zejména, nikoli však výlučně, v souvislosti s vývojem judikatury vztahující se k příslušným právním předpisům ve vztahu k ochraně osobních údajů či Nařízení, jakož i v souvislosti s oprávněnými zájmy Koncernu. Tyto Zásady tvoří jen obecný charakter sloužící pro informování veřejnosti (tj. subjektu údajů, mezi které patří např. uživatelé aplikací webových stránek, potencionální klienti společnosti či uchazeči o zaměstnání atp.) o možnostech a způsobu zpracování osobních údajů společností Dasonele a.s.
Osobní údaje, které společnost ve smyslu těchto Zásad zpracovává, zpracovává výhradně na základě:

– souhlasu subjektu údajů (uživatele, klienta, uchazeče o zaměstnání atp.)
– z důvodu oprávněného zájmu společnosti – např. poskytování služeb, marketingová činnost, zabezpečení poskytovaných služeb či technologií, ochrana práv společnosti, uplatňování právních nároků
– z důvodu plnění smluvních povinností s klienty/dodavateli společnosti, nebo
– z důvodů plnění zákonných povinností, jež společnosti ukládají příslušné právní předpisy.

Zpracovávané údaje o subjektu údajů ve smyslu těchto Zásad společnost Dasonele a.s. zpracovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, pro který je údaj zpracováván. Následně dojde k jejich likvidaci.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Když používáte naše služby, sbíráme různé typy údajů, jako jsou vaše uživatelské jméno a heslo, vaše kontakty a další nastavení. Sledujeme, jaké produkty si prohlížíte na našem webu a z jakého zařízení, jaké z našich nabídek zaslaných e-mailem vás zaujaly a odvozujeme z toho další údaje o vás, abychom vám zobrazili nabídky na míru a v budoucnu mohli náš web dále zlepšovat. Pokud si u nás vytvoříte účet, pracujeme také se jménem a příjmením, vašimi objednávkami a údaji, které si nastavíte ve svém účtu.

Zpracováváme následující osobní údaje:
identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;
kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a váš kontakt na sociálních sítích;
vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů, sledované produkty;
údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;
údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našich webech a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Pokud se u nás zaregistrujete, využíváme vaše údaje pro vedení vašeho účtu účtů a poskytování souvisejících funkcí. Jestliže u nás nakoupíte, používáme vaše údaje, abychom vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. Také vám s pomocí vašich kontaktů a dalších údajů zobrazujeme a zasíláme naše přizpůsobené nabídky.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:
o bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
o na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či nakoupíte. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány nebo pokud s námi komunikujete.

Využívání souborů cookies a dalších technologií
Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.
Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:
– identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například aby se vám při nákupu nesmazal košík, abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
– zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu;
– se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu webu a nejedná místo vás;
– evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.
– Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

Dále do vašeho zařízení:
– ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:
– sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;
– zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;
– přizpůsobovat pro vás obsah našeho webu, například vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, a zobrazovat vám další nabídky na míru na našem webu;
– umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:
– ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;
– pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web;
– k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, včetně automatického přihlášení, zajištění funkcí jako je tlačítko „To se mi líbí“ nebo odeslání notifikací souvisejících s provedenou objednávkou prostřednictvím služby Messenger a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web.

Práva subjektu údajů
V případě zpracování osobních údajů obdržených od subjektu údajů na základě jeho souhlasu, je oprávněn subjekt údajů daný souhlas kdykoli odvolat. Mezi další práva subjektu údajů náleží: požadovat přístup ke zpracovávaným údajům, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i vznesení námitky proti zpracování, či právo na přenositelnost údajů ve smyslu příslušných článků Nařízení. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
Jednoduše napište na E-mailovou adresu gdpr@dasonele.cz, vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu.

O společnosti

Dasonele – prostě jednodušší přístup k informacím
Chceme, aby naše práce byla vidět, ne abyste o ní pouze slyšeli.

Chceme, aby naše práce byla vidět, ne abyste o ní pouze slyšeli.

Jsme stále se rozvíjející společnost s mladým kolektivem a svěžími nápady, které se snažíme stále posouvat dále tak, aby výsledky našich projektů byly stále efektivnější. Náš tým má více jak 10 let zkušeností v nejrůznějších odvětvích, které nám dávají právo o sobě tvrdit, že můžeme být platnými členy Vašeho týmu, a to i přes to, že jsme novou společností na tomto trhu.

V duchu našeho motta “prostě jednodušší přístup k informacím” vyvíjíme produkty, které Vám zajistí efektivní získávání potřebných informací z Vámi zvoleného oboru.

Členové týmu Dasonele a.s.

Jan Civín

Předseda představenstva

Problematikou veřejných zakázek se Honza zabývá po převážnou dobu své odborné praxe, která v této oblasti činí více jak 10 let. Své odborné znalosti získal nejen administrací veřejných zakázek a poradenstvím v této oblasti, ale i kontrolami veřejných zakázek financovaných z operačních programů EU. Léta byl členem Výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky, v posledních letech byl místopředsedou Výkonného výboru. V současné době se Honza specializuje především na oblast obrany dodavatelů před nezákonnými postupy zadavatelů. Je jedním z hlavních tvůrců produktů společnosti Dasonele a.s.

Jan Civín

Radek Leitgeb

Místopředseda představenstva

Radek absolvoval České vysoké učení technické v Praze a posledních 15 let působil jako manažer v oblasti IT v ČR i v zahraničí. Díky komplexní znalosti IT je vyhledávaným odborníkem v otázkách vedení a optimalizace IT a s tím souvisejících procesů. Mezi Radkovy silné stránky patří zejména schopnost komunikace, orientace na výsledek a strategické myšlení. Radek je též výkonným ředitelem společnosti Dasonele a.s. a věnuje se strategickému řízení a vývoji online produktů.

Radek Leitgeb

Kateřina Suchomelová

Back Office Manager

Katka celou svou odbornou praxi získala v oblasti administrativy ve veřejném i soukromém sektoru, orientuje se i v oblasti administrace veřejných zakázek. Zajišťuje servis a služby pro klienty, chod kanceláře a podílí se na projektech společnosti Dasonele a.s.

Kateřina Suchomelová

Lenka Těšínská

Tender manager, project manager Najdi VZ

Po ukončení bakalářské studia se začala Lenka věnovat administraci při zadávání veřejných zakázek a poradenství k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to nejen v soukromém sektoru z pozice poradce zadavatele, ale i ve veřejném sektoru z pozice zadavatele. Za více jak 5 let své odborné praxe získala zkušenosti i při kontrolách zadávacích řízení v rámci operačních programů EU. Lenka se ve společnosti Dasonele a.s. nadále věnuje poradenství k zákonu o veřejných zakázkách a je také projektovým manažerem Najdi VZ.

Lenka Těšínská

Zuzana Čajová

Project manager Lexikon VZ

V oboru veřejných zakázek se Zuzka pohybuje již od roku 2009. Své zkušenosti získala postupně v administraci veřejných zakázek i v kontrolách zadávacích řízení zadávaných v rámci operačních programů EU. Zuzka má v Dasonele nyní na starosti převážně dohled nad vývojem a funkčností aplikace LeXikon VZ. Díky širokému rozhledu v rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je cenným pomocníkem také v naší poradenské činnosti.

Zuzana Čajová

Aktuality

20 Listopad

Společnost Dasonele a.s. hledá do svého týmu nového kolegu/kolegyni na pozici: Obchodní Manažer. Více info v sekci Kariéra.

8 Srpen

Společnost Dasonele a.s. hledá do svého týmu nového kolegu/kolegyni na pozici: Referent veřejných zakázek. Více info v sekci Kariéra.

8 Červenec

Stali jsme se partnerem Asociace pro veřejné zakázky. Asociace zejména vytváří platformu pro subjekty, které spojuje společný zájem na rozvoji prostředí veřejných zakázek a na prosazování kvalifikovaného a zodpovědného přístupu k jejich zadávání a realizaci. Asociace sdružuje 3 základní skupiny subjektů - zadavatele, uchazeče a poradce, kteří reprezentují jednotlivé strany zadávacího procesu. Více info o AsociaciVZ najdete zde.

30 Květen

Dasonele a.s. se spolu s LeXikonem VZ stalo sponzorem konference Rizika v praxi veřejných zakázek v předvečer nového ZVZ, která se konla pod hlavičkou odborného časopisu Veřejné zakázky v praxi. Podrobnosti o konferenci najdete zde.

Archiv aktualit

Kariéra

Lidé jsou pro nás tím nejcennějším.

Koho hledáme?

lidi s elánem a touhou učit se nové věci
kteří se nebojí přijmout odpovědnost
samostatné a aktivní
se smyslem pro humor

Co nabízíme?

prostor pro seberealizaci a realizaci vlastních nápadů
možnost podílet se na úspěchu firmy
možnost flexibilního pracovního úvazku
přátelský kolektiv a moderní pracovní prostředí
zázemí prosperující společnosti

Hledáme do našeho týmu nového kolegu/kolegyni na pozici Obchodní manažer

Požadujeme:
– Velmi dobré komunikační, vyjednávací a prezentační dovednosti + silná orientace na výsledek
– Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost
Vhodné i pro absolventy
– Ochotu učit se novým věcem
– Řidičský průkaz B
Nabízíme:
– Inspirující práci
– Velký prostor pro seberealizaci
– Motivační mzdové ohodnocení
– Přátelský kolektiv
– Prostředí české prosperující společnosti

Pokud budete mít o tuto pozici zájem neváhejte se obrátit na mail: info@dasonele.cz nebo na tel. +420 725 507 998

Kontakty

Dasonele a.s.

Šlejnická 1547/13
160 00 Praha 6

IČ: 24307998
DIČ: CZ24307998

Telefon: +420 725 507 998
E-mail: info@dasonele.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 18249.

LinkedIn
Dasonele a.s.